Piosenki - Błogosławiony, komu odpuszczone

Religijne

Błogosławiony, komu odpuszczone

Błogosławiony, komu odpuszczone są winy
I komu darowano nieprawości.

1. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu,
A w duchu jego nie masz obłudy.

2. Dopókim nie uznał winy,
Wysyschały kości moje wśród ustawicznych zgryzot.

3. Gdy ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą,
Siła moja niszczała jak w letnie upały.

4. Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą,
I winy swojej dłużej nie kryłem.

5. Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu
I Tyś darował złość mojego grzechu.

6. Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny,
Ilekroć mu grozi niedola.

7. A gdy uderzą fale utrapienia,
Z pewnością jego nie dosięgną.

8. Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku,
I napełnisz mnie radością zbawienia.

9. Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą
Podam ci rady, kierując na cię swe oczy.

10. Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny;
Wędzidłem i uzdą w biegu kiełzać je trzeba, inaczej nie są ci powolne!

11. Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika,
A ufających Panu osłania łaskawość.

12. Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi;
Śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca.