Piosenki - Pszczółka

Biesiadne i Ludowe

Pszczółka

Siadła pszczółka na jabłoni i otrząsała kwiat.
Czemu żeś mi moja miła zawiązała ten świat.
Jam ci świata nie wiązała, zawiązał ci go ksiądz.
Jam de tylko pokochała, tyś mnie nie musiał wziąć.
Jam się pięknie ubierała, pięknie stroiłam się
A tyś myślał, żem ja ładna i to uwiodło cię.
Murarczyku zamuruj mi moje czarne oczy,
Żeby chłopców nie patrzały ni za dnia, ni w nocy.