Piosenki - Piętnastu chłopa

Szanty

Piętnastu chłopa

Piętnastu chłopa na "Umrzyka Skrzyni", a d a - Ho-o-aj-ho! W butelce rum! H7 E E7 Pij za zdrowie, resztę czart uczyni. a d a - Ho-o-aj-ho! W butelce rum! H7 E E7 ref: Z całej załogi jeden został zuch, a d a Choć wypłynęło ich czterdziestu dwóch. d H7 E E7 W butelce rum! a E E7 W butelce rum! a E a Tom Evry dostał nożem po policzku, - Ho-o-aj-ho! W butelce rum! A monsieur Tessain zadyndał na stryczku. - Ho-o-aj-ho! W butelce rum! Nóż dostał w grdykę Francuz i padł trupem, - Ho-o-aj-ho! W butelce rum! Grosz zaśniedziały był ich całym łupem. - Ho-o-aj-ho! W butelce rum! Trup Bellamy'ego sczerniały i suchy, - Ho-o-aj-ho! W butelce rum! Wisi pod Kingston, aż brzęczą łańcuchy. - Ho-o-aj-ho! W butelce rum!