Piosenki - Zdrowaś Maryjo

Religijne

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna D e


Pan z Tobą, błogosławionaś Ty A7 D


Błogosławionaś Ty między niewiastami D e


I błogosławiony Jezus. A7 D


Święta Maryjo, Matko Boża D e


Módl się za nami, za nami- grzesznymi A7 D


Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. D e


Amen, Maryjo Amen. A7 D