Piosenki - Stań pod krzyżem

Religijne

Stań pod krzyżem

1. Stań pod krzyżem Zbawiciela,
rozważ mękę z czcią i żalem.
Bóg za ciebie tam umierał
na Golgocie w Jeruzalem.

2. Łzami obmyj Święte Drzewo,
Serce swoje złóż Mu w darze.
On otworzył tobie niebo,
Żałującym grzechy zmaże.

3. Niech się dusza twa nie trwoży,
Przyjmij wielką tę ofiarę,
W Krzyżu znajdziesz spokój Boży,
Łaskę,miłość,silną wiarę.