Piosenki - Pochwalony bądź o Panie

Religijne

Pochwalony bądź o Panie

Pochwalony bądź o Panie
przez świat cały, który jest Twym dziełem.
Pochwalony bądź o Panie
przez świat cały, który jest Twym dziełem.

Najwyższy Ojcze, dobry mój Panie,
Twoja jest sława cześć i chwała.
Błogosławieństwo Tobie przystoi,
Człowiek niegodzien wymawiać imię Twoje.

Pochwalony bądź o Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami.
Z bratem słońcem, które dzień daje, Twoim Najwyższy
jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź o Panie, przez brata księżyc, siostry gwiazdy.
Brata wiatr i czyste powietrze, przez siostrę wodę i krzepki ogień.

Pochwalony bądź o Panie, przez siostrę naszą Matkę Ziemię.
Ona nas żywi i utrzymuje, rodzi owoce, kwiaty i zioła.

Pochwalony bądź o Panie przez tych, co sobie wybaczają.
Wszelkie słabości znoszą w pokoju, w Tobie Najwyższy będą
uwieńczeni.

Pochwalony bądź o Panie, przez siostrę naszą śmierć cielesną.
Ona się zjawia przed człowiekiem, umknąć jej nigdy nikt nie zdoła.

Błogosławiony, kto pełni Twą wolę, dzięki Ci składa, Tobie służy.
Chwalimy Ciebie Najwyższy Ojcze, z wielką pokorą Tobie
śpiewamy