Piosenki - Pij Ten kielich.

Religijne

Pij Ten kielich.

1. Pij ten kielich z Bożej woli,
Do ostatniej kropli sącz.
/ I to serce co tak boli,
Sercem Bożym złącz. / bis
2. Niech cichutko łzy twe płyną,
Do Jezusa słodkich ran.
/ Ziemskie bóle prędko miną,
I pocieszy Pan. / bis
3. Idź więc śmiało, chociaż ciernie,
rozdzierają duszę twą.
/ Krzyż ci dany dźwigaj wiernie,
Choć z boleści łzą. /bis
4. Jeszcze kielich Bożej woli,
Kilka kropli gorzkich ma.
/ Trzeba cierpieć, pić po woli,
wypić aż do dna. / bis
5. Słodki Jezus, gdy usłyszy,
Twej boleści cichy jęk.
/ Wtenczas duszę twą uciszy,
Wiecznej pieśni dźwięk. / bis
6. Moja siła mało może,
Wiele więcej w niebie Bóg,
/ Dźwigać Krzyż ten dopomoże,
Wśród wygnania dróg. / bis
7. A gdy ludzie cię opuszczą,
Zdradzi cię przyjaciel twój.
/ Jezus nigdy cię nie zdradzi,
Do Niego się tul. / bis