Piosenki - Panie światło miłości Twej świeci

Religijne

Panie światło miłości Twej świeci

Panie, światło miłości Twej świeci,
Pośród wszelkiej ciemności świeci.
Oświeć nas, Jezu, światłości świata,
Wyzwól prawdę, którą przynosisz.
Oświeć mnie, oświeć mnie.

Ref.
Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię!
Płoń, Duchu, płoń. W sercach ogień złóż!
Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe!
Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.

Panie, wchodzę w Twą obecność,
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem.
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności.
Oświeć mnie, oświeć mnie.

Widzę Twoją królewską jasność,
Która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwały do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie.
Oświeć mnie, oświeć mnie.