Piosenki - Ludu mój ludu

Religijne

Ludu mój ludu

Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił
W czymem zasmucił, albo w czym zawinił.

Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
a tyś przyżądził krzyż na me ramiona.

Jam cię wprowadzi w kraj miodem płynący,
tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

Jam ciebie szczepił winnico wybrana,
a tyś mnie poił octem swego Pana.

Jam dla cię spuszczał na Egipt karania,
a tyś mnie wydał na ubiczowania.

Jam faraona dał w obłęd bałwanów,
a tyś mnie wydał książętą kapłanów.

Morzem otworzył, byś szedł słuchą nogą.
a tyś mi włócznią bok otworzył srogą.

Jam był ci wodzem, w kolumnie obłoku,
tyś mnie wiółd słuchać Piłata wyroku.

Jam ciebiekarmił manny roskoszami,
tyś mi odpłacił policzkowaniami.

Jam ci ze skały dobył wode zdrową,
a tyś mnie pioł gorycza żółciowa.

Jam dał,że zbici Chaanan królowie,
a ty zaś trzciną biłes mnie po głowie.

Jam dał ci bero Judzie powierzone,
a tyś mi wtłoczył cierniowa koronę.

Jam cię wywyższył między narodami,
tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.