Piosenki - Gdzie jesteś, Panie Boże

Religijne

Gdzie jesteś, Panie Boże

Gdzie jesteś, Panie Boże, Ojcze mój?
W skrytości serca szukam Twoich dróg.
O, usłysz głos wołania duszy mej,
Odpowiedz mi miłością wielką swą.

Ref.:
Bo kiedy idę w życiu sam, jest mi źle,
Tylko Bóg, znając mnie, o tym wie.
Napełnij dziś od nowa, Panie, głębią Swą,
Bym z radością innym ludziom dawał ją.

2. Gdy jesteś przy mnie, Panie, Boże mój,
To czuję się tak lekko, niby ptak.
Chcę odtąd dawać ludziom miłość Twą,
Po to, by brata kochał zawsze każdy brat.