Piosenki - Dzielmy się wiarą jak chlebem

Religijne

Dzielmy się wiarą jak chlebem

Dzielmy się wiarą jak chlebem DA
Dajmy świadectwo nadziei hGA
Bóg ofiarował nam siebie DA (ofiarował nam)
I my mamy się nim z ludźmi dzielić hGA