Piosenki - Drzewo krzyża surowe

Religijne

Drzewo krzyża surowe

Drzewo krzyża surowe,
tyś Ciało Chrystusowe dźwigało,
Marii Panny lamenty i bok święty rozcięty widziało.

Na ciebie Krew i Woda i łaska Chrystusowa spłynęły,
Na tobie Kościół Święty i wiary fundamenty stanęły.

Potężnym majestatem, wysoko ponad światem górujesz,
Przemija postać świata, a ty po wszystkie lata królujesz