Piosenki - Do Świerada pielgrzymować

Religijne

Do Świerada pielgrzymować

Do Świerada pielgrzymować
Ojciec święty każe nam -
tu uklęknąć, adorować,
bo tu wielki w Świętych Pan!”
Z Benedyktem, uczniem jego,
nasze czoła chylmy wraz,
a Bóg wejrzy na każdego,
doda wiary, wzmocni nas.

2.
W tej świątyni nad Dunajcem,
co ma prawie tysiąc lat,
polskim dziejom cześć oddajcie
i Świętego czcijcie ślad!”
Z Benedyktem...