Piosenki - Daj mi Jezusa

Religijne

Daj mi Jezusa

Daj mi Jezusa, o Matko moja,
na krótki życia ziemskiego dzień,
bo nieudolną jest sługa Twoja
i łaknie siły, co spływa zeń:
Daj mi, a daj Jezusa daj.

2. Daj mi, o Matko, Jezusa duszę,
daj serce Jego i Świętą Krew,
On jest mym życiem, ja mieć Go muszę,
o słysz mej prośby błagalny zew:
Daj mi, o daj...

3. U stóp Mu świętych swe serce złożę,
i szczery za grzechy moje ból:
Kochać Go będę w cichej` pokorze,
bo. On mój Jezus; mój Bóg i Król:
Daj mi, o daj...