Piosenki - Czterdziestodniowy post przeżywamy

Religijne

Czterdziestodniowy post przeżywamy

Czterdziestodniowy post przeżywamy;
z Tobą, Świeradzie, ten bierzemy trud,
męki Chrystusa w sercu rozważamy,
by nawrócenia stał się w nas cud.
Bądź teraz z nami, wspieraj nas modłami,
prowadź po swoim śladzie.

2. Wzywa nas Chrystus, ten udręczony
przez prace, posty i przez krzyża znój,
A wzór Twój wiedzie, wierny nasz Patronie,
na walkę z grzechem, na święty bój.
Bądź teraz z nami...

3. W dzień Twym pokarmem prace i znoje,
a zaś modlitwą karmiłeś się w noc,
łańcuch mosiężny opiął biodra Twoje,
lecz stąd płynęła zwycięska moc.
Bądź teraz z nami...

4. Więc nasz Rodaku, Ciebie błagamy,
wyproś u Boga dla nas łaski te:
niechaj modlitwą pracę uświęcamy,
postem, jałmużną zmażemy grzech.
Bądź teraz z nami...