Piosenki - Co za radość

Religijne

Co za radość

Co za radość usłyszeć dziś, gdy mówią:
Pójdziemy do domu Pana.
Do Twych bram, o Jeruzalem, już idę,
Na skrzydłach zbliżam się.

1. Miasto Jeruzalem, wysoko wzniesione.
Jest mieszkaniem Boga, twierdzą umocnione.

2. Po niebieskich schodach wchodzą pokolenia,
By dziękować Bogu za dar zbawienia.

3. Niechaj wszyscy ludzie miłujący Boga
Znajdą wreszcie pokój w Jeruzalem progach

4. Módlmy się o dobro naszych sióstr i braci
Aby dobry Ojciec łaską nas wzbogacił