Piosenki - Cieszmy się i pod niebiosy

Religijne

Cieszmy się i pod niebiosy

Cieszmy się i pod niebiosy
wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina:
Czysta Panna rodzi Syna.

Ref.:
Bijcie w kotły,
w trąby grajcie,
a Jezusa przywitajcie,
nowonarodzonego.

2. Złożyła Go na sianeczku,
między bydlęty w żłóbeczku,
Aniołowie Go witają,
chwałę z wysoka śpiewają:

3. Pastuszkowie na znak dany,
znalazłszy Pana nad pany,
z pociechą serca witają,
Bogiem Go swoim wyznają.

4. Trzej Królowie ode Wschodu
z darami swego narodu
do Betlejem pośpieszają,
pokłon i dary Mu dają.

5. I my Go te przywitajmy
i wesoło zaśpiewajmy:
witaj, śliczne Niewiniątko,
zesłane z nieba Dzieciątko.

6. Tyś jest Synem Najwyższego,
Tyś Panem świata całego,
przez Twe święte Narodzenie
odpuść grzechy, daj zbawienie.