Piosenki - Chwalmy Pana

Religijne

Chwalmy Pana

Chwalmy Pana, słudzy Jego domu.
Jedno serce w nas dziś, Boże, stwórz.

Przyjdź, Duchu Święty i ulecz serca nasze
ze zranień, wrogości, która jeszcze trwa.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca nasze
miłością, jednością, zbuduj Kościół swój.

Chwalmy Pana...

Przyjdź, Duchu Święty i prowadź nas do braci,
by zanieść im miłość, którą jesteś sam.
Przyjdź, Duchu Święty i zjednocz wszystkich braci
w Ofierze i Uczcie u niebieskich bram.