Piosenki - Chlebem niebieskim

Religijne

Chlebem niebieskim

Chlebem niebieskim jesteś, Jezu Ty,
Swoją miłością w siebie przemieniasz nas.


1.Nie, ziemia już nie jest osierocona,
Bo pozostałeś wśród nas,
Ty chcesz Sobą nas karmić,
Tyś Chlebem Życia,
Ty całą ludzkość chcesz zapalić
Ogniem miłości Swej.

2.Tak, niebo zstąpiło tu, na tę ziemię,
Bo pozostałeś wśród nas,
Lecz zabierzesz nas z Sobą,
Do Twego domu,
Gdzie z Tobą wiecznie żyć będziemy,
Twój dom to wieczny raj.

3.Nie, już nie musimy lękać się śmierci,
Bo pozostałeś wśród nas,
Każdy, kto żyje w Tobie,
Nigdy nie umrze,
Ty, Jezu, jesteś Bogiem z nami,
Bogiem pośrodku nas.