Piosenki - Chcę zmieniać bieg historii

Religijne

Chcę zmieniać bieg historii

Chcę zmieniać bieg historii świata/x2
Chcę nowe karty w niej zapisać./x2
Pragnę być piórem w Twojej dłoni/x2
Pragnę być wierny aż do końca./x2

ref.
Królestwo Boże widzieć chcę
Niech Twoja wola spełni się
W życiu mym.
Królestwo Boże widzieć chcę
Niech Twoja wola spełni się
W życiu mym, w niebie i na ziemi...

2.Pan Bóg nas wybrał i powołał/x2
Dawno przeznaczył nas dla Siebie./x2
Chce, byśmy byli ludem świętym/x2
I wydawali owoc Ducha./x2

3.Bóg wzywa nasze pokolenie/x2
Byśmy głosili Ewangelię./x2
On nas napełnia Swoim Duchem/x2
Mocą potwierdza Swoje Słowo./x2