Piosenki - Boże, obdarz Kościół Twój

Religijne

Boże, obdarz Kościół Twój

Boże obdarz Kościół Twój
jednością i pokojem.

Uradowałem się wezwaniem:
Pójdziemy do domu Pana.
I oto stoję u bram Twoich,
Jeruzalem nowe, Kościele święty! Ref.

O Jeruzalem, miasto pokoju,
w Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia,
aby wielbić Imię Pana. Ref.

Prosimy o pokój dla ludu Twego,
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych
Prosimy o dobra Twoje. Ref.