Piosenki - Alleluja Jezus żyje

Religijne

Alleluja Jezus żyje

Alleluja, Jezus żyje,
On, co za nas życie dał,
Już Go grobu noc nie kryje,
Jak powiedział, zmartwychwstał.
Nućmy jemu pienia chwały:

Ref.:
Witaj Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Wraca z otchłani z jeńcami,
Śmiercią skruszył śmierci grot,
Piekło ściele pod stopami,
Trzyma klucz do nieba wrót.
Nućmy Jemu pienia chwały:

Wesel się, Królowo nieba,
Żyje Syn Twój, żyje Pan,
Radość z Nim Ci dzielić trzeba,
Słońcem każda z Jego ran.
Zanuć Jemu pienia chwały:

Czemu okiem rosisz łzawym,
Magdaleno, pusty grób!
Żyw Pan, głosem cię łaskawym wita,
Rzuć Mu się do stóp,
Zanuć Jemu pienia chwały:

Nie lękajcie się uczniowie,
Nie starł Mistrza wrogi kłam;
Wnet okaże się i powie:
"Wstałem z martwych, pokój wam!"
Nućcie Jemu pienia chwały: