Piosenki - Hej Jezu królem Tyś

Religijne

Hej Jezu królem Tyś

Hej Jezu! Królem Tyś! (x2) D G D albo G C G
Życie Twe uwalnia mnie! (x2) D G D
Będe sławił cały dzień! (x2) D G D
Doskonałe drogi Twe! (x2) D G D

Hej Jezu Panem Tyś! (x2) E A E albo A D A
Chcę słuchać Twoich słów! (x2) E A E
Twe Królestwo ujrzeć chcę! (x2) E A E
Wola Twa niech spełni się! (x2) E A E

Chwała Barankowi, cześć! (x2) H E H albo F B F
Weź mnie do Ziemi Swej! (x2) H E H
Zwyciężymy w Imię Twe! (x2) H E H
Ogłosimy rządy Twe! (x2) H E H

Hejo! Hejo! Lwie Judy! C F C albo G C G
Jak wspaniałym jesteś Ty! C F C
Hejo! Hejo! Lwie Judy! C F C
Jak potężnym jesteś Ty! C F C