Piosenki - Witaj Pokarmie

Religijne

Witaj Pokarmie

1. Witaj pokarmie w którym niezmierzony
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony
Witaj napoju zupełnie gaszący
Umysł pragnący

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności
Niesiesz godności

3. Witaj z niebiosów manno padająca
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
Wszystko na świecie co jedno smakuje
W tym się najduje

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Choć nad nim stoi

5. Witaj jedyna serc ludzkich radości
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
K Tobie wołają

6. Witaj Mojżesza Krzaku Gorejący
od śmierci wiecznej lud swój ratujący
Witaj Zbawienie człowieka grzesznego,
sprawiedliwego

7. Witaj Jezusie, synu Dawidowy
Tyś z Maryi panny jesteś człowiek nowy
znasz wszystkie ludzkie grzechy, przewinienia
dajesz zbawienia

8. Witaj Zbawienie człowieka grzesznego
wielka nadziejo rodzaju ludzkiego
dasz życie wieczne, od śmierci uchronisz
twoich zbawionych