Piosenki - W Narodzin Bożych święty dzień

Kolędy i Pastorałki

W Narodzin Bożych święty dzień

1. W Narodzin Bożych święty dzień
Śpiewajmy Panu chwały Pieśń,
Chwałę śpiewajmy, serca Mu dajmy,
W narodzin Jego święty dzień.

2. Śpiewom anielskim dajemy wtór,
Złączmy się z nimi w zgodny chór,
By rosła chwała Bogu wspaniała,
Przez naszych śpiewów zgodny wtór.

3. By Ojcu za nas spłacić dług,
Leży w ubogim żłobie Bóg,
Tak On już wcześnie, za nas boleśnie
Oddaje Ojcu Swojemu dług.