Piosenki - Narodził się Jezus w stajni ubogi

Kolędy i Pastorałki

Narodził się Jezus w stajni ubogi

Narodził się Jezus w stajni ubogi.
Uniżył majestat, chociaż Pan srogi.
Będąc Synem Najwyższego,
Nie miał miejsca godniejszego
Swojej Osobie, swojej Osobie.

W stajni z bydlętami gospodą, staje,
Ubogim pastuszkom w pole znać daje;
Wszyscy się ze snu porwali,
Skoro światłość oglądali
Ponad Betlejem, ponad Betlejem.

A gdy usłyszeli anielskie pienie,
Że się narodziło ludzkie zbawienie,
Krzyknął jeden na drugiego:
Pójdźmy oglądać nowego
Gościa na ziemi, Gościa na ziemi.

A gdy pastuszkowie pokłon oddali,
Wcielonemu Bogu powinszowali,
Potem kładli swoje dary:
Przyjmij od nas te ofiary,
Jezu nasz drogi, Jezu nasz drogi!