Powiedzenia strona 5

Jestem jak anioł, któremu odrastają skrzydła.

Człowiek zły się nie zmieni, a człowiek dobry niech się nie zmienia.

Egoizm jest trucizną przyjaźni.

Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie.

Mieć trudne życie, to wielki przywilej.

W cierpieniu jest tysiąckroć więcej doświadczenia, niż w przyjemności.

Nie ma radośniejszej rzeczy, niż pokonanie cierpienia.

Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości.

Lepiej być krzywdzonym, niż krzywdzącym.

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.

Być może człowiek byłby szczęśliwy bez cierpienia, ale nic by o tym nie wiedział.

Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, kto wiele wycierpiał.

Człowiek jest uczniem, cierpienie - jego nauczycielem.

Ten zawsze zwycięża, kto akceptuje i szanuje pragnienie wolności ukochanej osoby.

Kto nie ryzykuje - ten nie wygrywa. Czasem trzeba podjąć ryzyko. W końcu gra się swoim szczęściem i przyszłością.

Lepiej grzeszyć a potem żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło.

Marzenia są po to, by marzyć, życie - by je realizować.

Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie.

Życie jest jak rzeka - raz płynie szybko, a raz szybko ucieka.

Filozofem może być również ten, dla którego ludzie są równie ważni jak myśli.

Umarli boją się żywych, ale żywi, którzy o tym nie wiedzą, boją się umarłych.

W życiu najwięcej wysiłku kosztuje przyzwyczajenie się do śmierci.

Zajrzyj w siebie. W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wysycha, jeśli potrafisz tylko je odszukać.

Jak wiele musimy powiedzieć, by nas słyszano w chwili, gdy milczymy.

Wszystko, czego nie robimy sami, wydaje nam się imponująco wielkie i ważne.

Póki jest mowa o miłości - kobieta uwierzy we wszystko. Z taką samą łatwowiernością mężczyźni odnoszą się do walki.

Postęp ma jedną wadę - od czasu do czasu eksploduje.

W ciemnościach waga słów jest podwójna.

Postępuj zawsze tak, jakby to co czynisz, miało być Twoim ostatnim uczynkiem.

Nie ma takiego gorącego pragnienia, za które nie trzeba by płacić. Ale najwyższą ceną jest spełnienie.

‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 55 56 ››