Życzenia - Mikołaju Mikołaju

Mikołajkowe

Mikołaju, Mikołaju
co Ty robisz w naszym kraju?
Robię piłki i korale
a dla Ciebie piękną lalę!