Wyliczanki - Lata ptaszek po ulicy

Do zabawy w kole

Lata ptaszek po ulicy,
Szuka sobie ziarn pszenicy,
A ja sobie stoję w kole
I wybieram kogo wolę.