Wyliczanki - Miłosne

Kocha, lubi, szanuje,
nie chce, nie dba,
żartuje.