Wyliczanki - Do zabawy w ciszę

Cisza na morzu, wicher dmie,
za chwilę bałwan odezwie się.
A tym bałwanem będzie ten,
kto pierwszy odezwie się.
Cisza na morzu, wicher wieje.
Kto się odezwie - ten zbałwanieje.

Burza na morzu, wicher dmie.
Za chwilę bałwan odezwie się.
A tym bałwanem będzie ten,
Kto pierwszy odezwie się.

Cisza na morzu, wicher dmie,
Za chwilę bałwan odezwie się,
A tym bałwanem będzie ten,
Co właśnie odezwie się.

Cisza na morzu, wicher wieje.
Kto się odezwie - ten zbałwanieje.