Wyliczanki - Tu bor tu las

Do pokazywania

Tu bor, tu las,
Tu nie ma, tu wlazł!