Wyliczanki - Pałka zapałka dwa kije

Dla młodszych dzieci

Pałka, zapałka, dwa kije,
Kto się nie schowa ten kryje:
Raz, dwa, trzy, … dziesięć.