kartofle 4 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Stefka Orliczka
  Miron Białoszewski
  trzeba było jej przerwać jak jej przerwać dębiała kartofle obierała korzec do dna - Stefka przestań!...

 • Kartofle
  Julian Tuwim
      Czujesz? Ogniskiem pachną te pogańskie lata, Gdy iskrami trzaskały żagwie jałowcowe I dym wełnistym kłębem...

 • Księża i chłopi
  Zbigniew Herbert
            Księża wprowadzają chłopów na płaską wyżynę. Sadzają ich równo jak kartofle, wśród kwaśnych pagórków, na łagodnym...

Cytaty

 • Nasz każdy wiersz zaorzą pługiem, będą kartofle, potem wódka, bo nasze życie - za długie, a sztuka - za krótka.
  Konstanty Ildefons Gałczyński