ciało chrystusa 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Piosenki

 • Ciało Chrystusa
  Religijne
  Ciało Chrystusa niechaj nas strzeże
  na życie wieczne.

  2. Jam jest chleb życia.
  Kto do Mnie przychodzi,' nie będzie łaknął
  A kto we Mnie wierzy,
  Nie będzie nigdy pragnąć

  3.Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie,
  A tego, który do Mnie przychodzi,' precz nie odrzucę,
  Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to,
  aby pełnić wolę swoją
  Ale wolę Tego, kto Mnie posłał.

  4.Jest wolą Tego, który Mnie posłał,
  Abym ze wszystkiego', co Mi powierzył,
  Nie stracił niczego ,
  Ale żebym to wskrzesił w czasie ostatecznym.

  5.To bowiem jest wolą Ojca mego,
  Aby każdy, kto widzi Syna ' i wierzy w Niego
  Miał życie wieczne.
  A ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

  6.Nikt nie może przyjść do Mnie,' jeżeli go
  nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał;
  Ja zaś wskrzeszę go ' w dniu ostatecznym.
  Zaprawdę, powiadam wam:
  Ma życie wieczne ten, kto we Mnie wierzy,

  7.Jam jest chleb życia.
  Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni ' i pomarli.
  To jest chleb, który zstępuje z nieba :
  Kto go spożywa, nie umrze.

  8.Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
  Jeśli kto spożywa ten chleb,' będzie żył na wieki.
  Chlebem, który Ja dam,
  Jest ciało moje za życie świata dane.

  9.Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
  I nie będziecie pili Krwi Jego,' nie będziecie mieli życia w sobie.
  Kto spożywa moje Ciało ' i Krew moją pije,
  Ma życie wieczne,' a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

  10.Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
  A Krew moja' jest prawdziwym napojem.
  Kto spożywa moje Ciało ' i Krew moją pije,
  Trwa we Mnie, a Ja w nim.

  11. To jest chleb, który zstąpił z nieba
  Nie jest on taki jak ten,' który jedli wasi przodkowie, a poumierali.
  Kto spożywa ten chleb,
  Ten będzie żył na wieki.