Piosenki - Ciało Chrystusa

Religijne

Ciało Chrystusa

Ciało Chrystusa niechaj nas strzeże
na życie wieczne.

2. Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi,' nie będzie łaknął
A kto we Mnie wierzy,
Nie będzie nigdy pragnąć

3.Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie,
A tego, który do Mnie przychodzi,' precz nie odrzucę,
Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to,
aby pełnić wolę swoją
Ale wolę Tego, kto Mnie posłał.

4.Jest wolą Tego, który Mnie posłał,
Abym ze wszystkiego', co Mi powierzył,
Nie stracił niczego ,
Ale żebym to wskrzesił w czasie ostatecznym.

5.To bowiem jest wolą Ojca mego,
Aby każdy, kto widzi Syna ' i wierzy w Niego
Miał życie wieczne.
A ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

6.Nikt nie może przyjść do Mnie,' jeżeli go
nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał;
Ja zaś wskrzeszę go ' w dniu ostatecznym.
Zaprawdę, powiadam wam:
Ma życie wieczne ten, kto we Mnie wierzy,

7.Jam jest chleb życia.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni ' i pomarli.
To jest chleb, który zstępuje z nieba :
Kto go spożywa, nie umrze.

8.Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb,' będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam,
Jest ciało moje za życie świata dane.

9.Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
I nie będziecie pili Krwi Jego,' nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje Ciało ' i Krew moją pije,
Ma życie wieczne,' a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

10.Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
A Krew moja' jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało ' i Krew moją pije,
Trwa we Mnie, a Ja w nim.

11. To jest chleb, który zstąpił z nieba
Nie jest on taki jak ten,' który jedli wasi przodkowie, a poumierali.
Kto spożywa ten chleb,
Ten będzie żył na wieki.