zimno dymno i do domu daleko 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Powiedzenia

  • Zimno, dymno i do domu daleko.