słyszysz kochana 2 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Cisza
    Rainer Maria Rilke
    Słyszysz, kochana, wznoszę ręce - słyszysz szelesty... Jakież mogłyby samotnych gesty nie czuć, że je tłum...

  • Cisza
    Rainer Maria Rilke
    Słyszysz, kochana, oto wznoszę dłonie - słyszysz: ten ruch... Wokół samotnych w każdej świata stronie rzeczy...