schopenhauer 3 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Złoto Tygrysów - Przeszłość
    Jorge Luis Borges
    Dziś sądzimy, że wszystko było łatwe W nieodwracalnej, choć giętkiej przeszłości: Sokrates, który w pośpiechu wypija...

  • Confiteor
    Stanisław Przybyszewski
    CONFITEOR Przystępując do rozwinięcia naszych pojęć o sztuce, uważamy za niepotrzebne sięgać do zdań estetyków, uważamy...

Cytaty