ruś 2 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Świteź
    Adam Mickiewicz
    BALLADA Do Michała Wereszczaki Ktokolwiek będzisz w nowogródzkiej stronie, Do Płużyn ciemnego boru Wjechawszy, pomnij zatrzymać...

  • Dawni królowie tej ziemi
    Władysław Bełza
        WSTĘP Spojrz na twe dzieje, małe pacholę, Spojrz na twą przeszłość odwieczną, A duma błyśnie...