po marcu 2 wpisy dla sprawdzanej frazy

Przysłowia

  • A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze.
    11 Marzec

  • Po marcu grzmiącym, maj śniegiem ćmiący.
    18 Marzec