kontent 4 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Lwie pokorny
  Ignacy Krasicki
  Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. Lwe, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze,...

 • Wół minister
  Ignacy Krasicki
  Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie, Szły, prawda, rzeczy z wolna, ale szły porządnie. Jednostajność...

 • Bogdaj to panegiryk nadęty w arkuszach...
  Ignacy Krasicki
      Bogdaj to panegiryk nadęty w arkuszach, Co o wiecznopamiętnych pisząc animuszach, Brzmiący w ogromnym dźwięku...

 • Do króla
  Ignacy Krasicki
      Im wyżej, tym widoczniej. Chwale lub naganie Podpadają królowie, najjaśniejszy panie! Satyra prawdę mówi, względów się...