filip 8 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Prot i Filip
  Jan Brzechwa
  Prot i Filip lat już wiele Słyną jak przyjaciele. Czy wesele, czy też stypa, Prot...

Cytaty

 • Jego fachowiec zostawił rozbebeszoną łazienkę i zniknął na tydzień. Po tygodniu wprawdziw wrócił, ale Filip wolał nie oglądać jego zapijaczonej fizys.
  Marta Fox

Przysłowia

 • Stanisław 8.05 len ma w pamięci, Filip 1.05 do tatarki nęci
  21 Marzec

 • Filip przepowiada, ile tygodni popada.
  10 Lipiec

Piosenki

 • W Kanie Galilejskiej
  Kolędy i Pastorałki
  Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy, I prorok zacny z wielkiemi dziwy: Który przez swoje znaki Dał...

Imiennik

 • Filip
  11 Kwiecień1 Maj11 Maj26 Maj10 Lipiec23 Sierpień13 Wrzesień22 Październik24 Październik6 Maj20 Wrzesień

 • Filipina
  21 Sierpień20 Wrzesień18 Listopad