Życzenia - Cudowna jak boginka stoisz w nagości krasie

Erotyczne

Cudowna, jak boginka stoisz w nagości krasie
i wzrokiem swoim wołasz: chodź do mnie mój głuptasie