Życzenia - Abstrahując od altruistycznych zagadnień metafizycznego pietyzmu jestem gotów pokusić się...

Erotyczne

Abstrahując od altruistycznych zagadnień metafizycznego pietyzmu jestem gotów pokusić się o stwierdzenie iż konfrontacja z Tobą pobudza moje zmysły.