Wyliczanki strona 2

Do wybierania

Jechał Kacperek przez rzeczkę,
zgubił czerwoną czapeczkę.
Ma go numer (...)

Do klaskania

Pani Zo - zo - zo,
Pani Sia - sia - sia,
Pani Zo Pani Sia,
Pani Zosia męża ma.
A ten
mąż, mąż, mąż,
pije wciąż, wciąż, wciąż.
A co? A …

Wulgarne

Jedzie marynarz na okręcie,
Wypiął dupę na zakręcie,
En en wychodzi ten.

Miłosne

Kocha, lubi, szanuje,
nie chce, nie dba,
żartuje.

Dla starszych dzieci

Jedzie, jedzie pan, pan,
na koniku sam, sam,
a za panem chłop, chłop,
na koniku hop, hop!
A za chłopem żyd, żyd,
na koniku hyc, hyc!

Dla młodszych dzieci

Dużo nas, dużo nas
Do pieczenia chleba,
Więc już nam, więc już nam
Ciebie tu nie trzeba!

‹‹ 1 2