Wyliczanki - Wpadła bada do piwnicy

Różne

Wpadła bada do piwnicy,
Napisała na tablicy,
SOS, głupi pies.