Wyliczanki - Bum bum bum

Różne

Bum, bum, bum...
Szły diabły przez piekło,
o cholera jak tu ciepło.
Wszystkie diabły pozdychały,
tylko został jeden mały.
Szedł, szedł, szedł,
aż ogryzkiem dostał w łeb.