Wyliczanki - Chodzi lisek koło drogi

Do zabawy w kole

Chodzi lisek koło drogi
Cichuteńko stawia nogi,
Cichuteńko się zakrada,
Nic nikomu nie powiada.