Wyliczanki - Pałka zapałka dwa kije

Do zabawy w chowanego

Pałka, zapałka, dwa kije,
kto się nie schowa, ten kryje!